LỄ VU LAN (BÁO HIẾU)

Hàng năm vào tháng bẩy (âm lịch) theo phong tục tập quán của Việt Nam, mọi nhân sanh đều nhất tâm tu thiết hương hoa đăng trà quả thực, hoa man kim ngân tiến lễ trên tạ ơn Ân Điển Phật Thánh, tạ ơn Hội Đồng Quan Thần nơi gia cư; dưới tạ ơn gia tiên, nhân sanh luôn luôn cầu nguyện mong muốn gia tộc mình được âm siêu dương thoát, để hưởng hồng ân trên cõi hồng trần.

Xuất Tâm nhớ đến: Tiên, Thần, Phật, Thánh, nhớ đến gia tiên, nhớ đến tứ thân phụ mẫu sinh thành, dưỡng dục ra mình là rất tốt, đúng Đạo lý làm người. Nhưng tiến dâng đồ lễ (hoa man, kim ngân, tài mã) như thế nào cho đúng, tránh bị phạm (đang phúc thành hoạ) thì nhân sanh suy xét cho đúng để đàn lễ tròn duyên

– Ngoài Lễ mặn (gà, rượu, cơm canh);

– Cần có Quả cau, lá trầu, hoa tươi quả tốt;

– Nhất tâm tiến Lễ Phật Thánh thì mua sắm Đồ tiến dâng gồm:

+ 2 cây nến dâng Phật;

+ 2 cỗ oản ngũ sắc dâng Phật;

+ Ngũ quả (5 thứ quả), hoa, cau trầu, trà thuốc.

– Lễ dâng phật Thánh để trên bàn cao nhất: gồm 5 cây nến xếp hình chữ Thập để cung nghênh Phật Thánh giáng đàn chứng giám đàn duyên.

– Lễ mặn dâng hội đồng quan thần và gia tiên để bàn dưới.

– Vàng Mã dâng tiến về gia tiên gồm: vàng thoi bạc nén tiền thiếc, tiền xu, có thì thêm hoa y (quần áo) tiền Đô la không có giá trị khi dâng tiến (âm phủ không dùng).

Khi chuẩn bị xong đồ dâng tiến dùng cốc gạo đặt trên bàn dâng lễ phật thánh, lên năm nén hương, 5 cây nến xếp hình chữ thập.

Đây là lễ cung nghênh phật thánh giáng đàn chứng tâm chứng lễ, giáng phúc lưu ân cho gia đình mình và gia tiên. Đàn lễ này các Đồng và nhân sanh tự mình làm được.

– Đồng nhân:

Trước Tiên, Thần, Phật, Thánh (Đồng cao hơn nhân) để tránh phạm lỗi nếu các Pháp Sư không là Thanh Đồng

– Nhân sanh:

Khi xuất tâm tiến lễ: Tiên, Thần, Phật, Thánh cũng chứng tâm chứng lễ. Tuy nhiên, nhân sanh không hiểu sâu về tâm linh nên không kiểm soát được đàn lễ, nếu gặp lũ tà đạo thờ âm binh thì đang phúc thành hoạ (rước vong về phá tổ đường).

Khi sắp xếp đàn lễ chỉn chu: các Đồng nhân và nhân sanh quần áo chỉnh tề (áo có cổ, không hở nách, quần dài chân mang tất) kính cẩn quỳ trước cung thờ: Dâng 5 nén hương lên Phật, Thánh; 3 nén hương lên lô nhang Quan Thần; 2 nén lên lô nhang bà cô tổ và gia tiên.

1- Khấn cung nghênh Phật Thánh nguyện cầu quốc thái dân an, xin giáng phúc lưu ân cho gia tiên (……) tộc (cung nghênh 5 bái, tạ ơn 3 bái).

2 – Khấn cung nghênh Quan Thành hoàng làng, quan thổ công, hội đồng quan thần ngự tại gia cư giáng phúc lưu ân cho gia tiên (…….) tộc được về gia cư dự lễ Đàn duyên (cung nghênh tứ bái, tạ tam bái).

3 – Khấn mời Bà tổ cô, ông tổ, gia tiên về dự lễ đàn duyên hâm hưởng lễ vật con cháu dâng tiến (thỉnh mời tam bái tạ tam bái).

– Đặc thù của Đạo Mẫu dâng mã xin lộc gồm:

1 cây vàng đỏ, 3 hoặc 5 đinh tiền vàng và sớ gồm: sớ phật dương, phật âm và sớ phúc thọ, sớ quan thần (thổ công) để chung một mâm.

– Mã dâng gia tiên gồm: vàng thoi, bạc nén, tiền thiếc tiền xu, (sớ gia tiên) để vào một mâm, nếu có điều kiện dâng hoa y (quần áo) thì càng tốt. Khi khấn dâng xin dâng bà cô tổ xin bà chia đều trong dòng họ, thừa bà chia cho các vong linh nghèo khó.

– Những điều cấm kỵ khi tiến lễ:

+ Ngôn từ phải chuẩn khi tấu Đối: dùng từ hoá sớ, hoá mã thì sớ mã được chứng, nếu nói sai (hoá mã thành đốt mã) tất cả hoa man kim ngân sẽ bằng không, gia tiên không nhận được.

+ Không tiến cho gia tiên: voi, thuyền rồng, đầu mã (ngựa), luật lệ âm giới nghiêm khắc gắp trăm lần luật trần, các vong không được nhận voi, thuyền rồng, đầu mã vì đây là đồ dâng tiến: Tiên, Thần, Phật, Thánh, nhẹ nhất các quan thần sẽ thu lại. Một số trường hợp khi sống trên trần ngang bướng không tu, khi xuống âm phủ vẫn ngang bướng cãi lại quan thần vì đây là đồ con cháu tiến dâng nên giữ lại lập tức sẽ bị bắt giam vào địa ngục (đang phúc thành hoạ).

+ Tất cả các Đàn lễ nếu dâng tiến thừa không đúng, nếu thừa mã sẽ thành phí phạm (Phí thành Phạm) đàn lễ sẽ bị trừ 1 phần cung tài lộc.

– Đàn Lễ vu lan báo hiếu được làm trong tháng 7, nếu vì việc đường trần tháng 7 gia chủ bận đi xa không có nhà có thể làm trước 3 ngày vào khoảng 27/6 hoặc sau 3 ngày đến 3/8 vẫn được tính là đàn lễ vu lan.

Đạo Mẫu do nhân sanh hướng đạo xây dựng lên. Lễ nghi của đạo mẫu phải thật chỉn chu, không thừa không thiếu, ngôn từ tấu đối phải chuẩn chỉ thì đàn duyên sẽ được Tiên, Thần, Phật, Thánh chứng tâm chứng lễ và được giáng phúc lưu ân cả trần lẫn âm.

Các Đồng Nhân và nhân sanh hữu duyên đọc bài viết này chia sẻ giúp tác giả, để nhiều nhân sanh hiểu biết về lễ nghi Đạo Mẫu tránh bị những kẻ mượn đạo tạo đời, lợi dụng rồi tiền mất tật mang, khi bị lừa bức xúc lại đổ lỗi cho các Thanh Đồng con Vua Cha Thánh Mẫu, lại tạo nên khẩu nghiệp cho mình.

Nguồn: Facebook Đạo Mẫu và Hoàng Hải.