Video Hành Pháp Đạo Mẫu

dao_mau_viet_nam


Vong gia tiên


Vong đất quấy phá

Sau 3 ngày học pháp thần, được cha mẹ giáng phúc lưu ân. Chien Hien và TA Nhi A Tanhia đã qua được phần 1 (gọi hồn, xem cau)