Phật Mẫu chỉ truyền

dao_mau_viet_nam

Ngày 03/08/2016 Kỵ Mậu, giờ Ngọ Phật Mẫu Hoàng Thiên.

Mọi việc đã xong vì con nhất lòng pháp đàn Bính Thiên Hạ sau tiệc Mẫu Hoàng thì việc chấn chỉnh mới yên, con cứ xin kết đàn cho các vị trở về thoải phủ còn việc thưởng phạt nhân sinh Mẫu sẽ xét. Mẫu sẽ thưởng cho nhân sanh tu hành chánh đạo. Còn các nhân sinh không biết quay đầu Mẫu sẽ phạt hành đến ngày tiệc Mẫu, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy được chấn chỉnh đạo Mẫu sẽ có tôn nghiêm.

Mẫu chuẩn tấu cho con tháng này cho nhân sinh về bái yết Mẫu.

Mẫu chuẩn phê cho con ban khen cho phu thê nhất lòng tương trợ tương thân đắc đạo. Mẫu cho được vang danh sau này.

Mẫu chuẩn phê cho con, tháng này Mẫu ban cho tài lộc.

Ngọc Ấn Rồng báu vật con đưa vào cung cấm để trấn cung.

Túi càn khôn con dâng vào cung Mẫu.

Thanh đồng họ Nguyễn vẫn còn vất vả, vì đường tu còn dài, nghiệp trần chưa trả hết, nên vất vả, khi ngân xuyết tốt tươi tháng 3 tiệc Mẫu năm sau khi con hầu

Mẫu sẽ cho thanh đồng họ Nguyễn hầu cùng để nâng bóng cho đồng.

Mẫu sẽ gia ân gia phúc cho các thanh đồng học và làm việc theo Pháp Thần.

Mẫu ban lệnh phạt các thần chấp pháp con không phải lo nghĩ nhiều.

Mẫu chứng tâm cho con, Mẫu hoan hỷ các con của Mẫu thật tấm lòng thiện tâm tu tập cứu giúp nhân sinh xây đời dựng đạo.

Bảo điện sau này lưu truyền thơm danh.

Mẫu chứng cho con ngoan hiếu thảo của Mẫu.

Mẫu chứng đàn lễ cho con, con kết đàn cho Thiên tử cùng các vị thiên binh thiên tướng về thiên các toà các giá hồi cung Mẫu chuẩn phê.

Đạo Then quy về tứ phủ là thuận duyên để cho các thanh đồng được ăn lộc chúa then.

Các đạo giáo đều từ Mẫu mà xuất phát ra, đạo Then là tam phủ quy vào đạo tứ phủ là thuận ý.

Mẫu thương con trai tu tập khó khăn gian khổ mọi việc còn phải chờ đến thiên duyên.

Mẫu chuẩn tấu cho con Mẫu sẽ cho con sở cầu như nguyện, mọi việc rồi Mẫu cho thuận nghe con.

Con trai cố gắng tu tập cho tốt sau này mọi việc đều được như ý nguyện xây đời dựng đạo. Có khó khăn mới là kiếp tu hành Mẫu thương con trên cõi trần còn vất vả tu tập cứu đời thiếu ngân thiếu xuyến Mẫu sẽ ban cho con đủ dùng.

Mẫu giáng chứng đàn duyên cho con.

Mẫu hồi cung.

Hoàng hải con tạ ơn Mẫu.

Ngày 3/8/2016 âm lịch Kỵ Mậu giờ Hợi.

Thánh chỉ Mẫu Hoàng ban thưởng.

Thập bát Đồng nhân lập thành thế trận bảo vệ vào thánh địa bản giáo Quy y Pháp thần soi sét cung mệnh.

18 thế xuất quyền tạo nên…. Xuất cung lập thế trận Tam Hoả Công Phá duy chuyển bộ hành đồng nhất chữ Chi Tướng đứng đầu.

Thập bát Quyền giáng trận truy phong.

Mẫu chỉ truyền 18 đồng nhân giữ mệnh cho con tu càng nhiều cung mệnh sẽ càng vững đó là phúc đức của họ TRẦN do công tu mà có.

Người hầu pháp ấn trong dòng tộc họ TRẦN gia có hai con nhất âm nhất dương kết hợp.

Pháp thần không phải ai cũng biết chỉ có dòng tộc lưu truyền mà thôi, Mẫu thương Mẫu giáng ban tài lộc ban ngân xuyến để hầu Mẫu mai này.

Trần gian lắm kẻ đua tài, hưởng ít bổng lộc của triều đình mà không biết đền ơn cha mẹ ban cho đó là “nghịch tử” sẽ bị nghiêm trị. Pháp thần mỗi lần phát ra, uy lực hào quang toả khắp 4 phương 8 hướng, không ai có thể đỡ được, bóng tối sẽ sợ hào quang.

Chánh phải thắng tà, con nhớ tu cho trọn Đạo Mẫu xây đời dựng Đạo Mẫu còn 3 đạo chỉ do lệnh mẫu ban truyền.

Muốn quốc thái dân an xây đời dựng đạo ???? Thiên tử phải biết lo cho dân cho nước không hoang dâm vô đạo mà mất nước sau này.

Xây đền đắp phủ phụng thờ cha mẹ đến mãn chiều xế bóng lấy chữ hiếu làm đầu.

Ấn quyết phải thông thạo lấy tôn chỉ Đạo Mẫu làm đầu.

Đườn trần lắm nỗi chuân chuyên.

Sau này lan nở thiên duyên Mẫu đón về.

Con người trần gian hưởng lộc vong rất nhiều cuộc đời sẽ va vào vách đá gặp đại nạn mà không hiểu được nguyên cơ, tài lộc sẽ mất hết.

Tu hành chánh quả, tu được công qủ thì lộc có không bao giờ hết, căn duyên lộc Mẫu truyền bao la khắp cả bầu trời.

1 nhật tu hành tu pháp ở bảo điện bằng 10 năm tu hành.

Những ai có pháp ấn, Rồng thiêng sẽ có cơ duyên được về.