HOẰNG DƯƠNG, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠO MẪU VIỆT NAM

Bất kỳ một quốc gia nào hay một đạo giáo nào đều theo quy luật tự nhiên, lúc thăng, lúc trầm, lúc bị diệt vong. Tuy nhiên, nếu giữ gìn được Văn hoá thì sẽ khôi phục được đạo và đời.
Đã có một thời gian dài, tín ngưỡng thờ Mẫu bị xem nhẹ, thâm chí còn bị khoác cho cái áo mê tín dị đoan. Nhưng từ những năm 70 của thế kỷ XX, một số nhà nghiên cứu mỹ thuật trẻ, với sự dẫn dắt của Cố GS. Nguyễn Đức Từ Chi (1925-1995), đã nhận thấy rằng: Hầu như mọi tôn giáo lớn đều được du nhập từ bên ngoài vào, chỉ riêng tục thờ Mẫu, được coi là một trục chính của tín ngưỡng dân gian, đã tồn tại suốt cả mấy nghìn năm như một đối trọng về mặt tâm linh với các tôn giáo bên ngoài, để ta vẫn là ta, góp phần bảo vệ một bản sắc văn hóa dân tộc muôn đời, muôn thuở.
Văn hoá Đạo Mẫu gồm:
– Giáo lý, Giáo luật và Lễ nghi;
– Ngôn từ, trang phục trong khi hành lễ và ngoài đời.
– Đạo mẫu Việt Nam trải qua hàng nghìn năm. Vì chiến tranh thiên tai, địch họa, vì chiến tranh tôn giáo nên sách vở, kinh thư bị hủy hoại, chỉ còn lại truyền khẩu. Truyền khẩu giữ đạo mẫu Việt Nam đến ngày nay, giúp cho các nhân sanh bá tánh biết đến đạo mẫu. Mặc dầu vậy, do người trần tham sân si đưa chữ tôi vào nên làm sai lệch Văn hoá Đạo, mượn Đạo tạo đời, tạo thành nghiệp cho chính mình, làm sai các lễ nghi của Đạo Mẫu, vẽ ra các đàn lễ để làm tiền nhân sanh bá tánh.
Nhằm xây dựng chấn hưng và phát triển Đạo Mẫu, từ tháng 8 năm 2018, Pháp sư Hoàng Hải (Bảo điện Uy Linh Tự Mẫu Hoàng Thiên) giao lưu đàm đạo trực tiếp trên Facebook với nhân sanh bá tánh và các Thanh Đồng để cùng nhau tu tập, hoằng dương Đạo Mẫu, giúp nhân sanh tránh bị tiền mất tật mang.
Có một số ý kiến cứ để Tín ngưỡng thờ Mẫu cần gì phải xây dựng Đạo Mẫu, xin giải đáp như sau:
– Đạo Mẫu của nhân sanh bá tánh do nhân sanh bá tánh hướng Đạo xây dựng nên.
– Khi Đạo Mẫu chính thức được Nhà nước công nhận sẽ Bảo vệ các Đồng tu chính đạo (không như bây giờ tà đạo, chính đạo lẫn lộn, ai cũng xưng danh thần thánh để làm tiền nhân sanh).
– Giúp cho nhân sanh bá tánh hiểu biết những nét đẹp, tính nhân văn của Đạo Mẫu, không u u mê mê, chi trả các khoản tiền làm các đàn lễ do người trần vẽ ra, số tiền đó để đầu tư vào làm ăn buôn bán, nuôi dậy con trẻ thành tài, giúp cho đất nước Việt Nam sau này Quốc thái dân an.
Chúng ta nối vòng tay lớn, nắm tay nhau cùng nhau tu tập, hoằng dương, xây dựng và phát triển Đạo Mẫu để các thế hệ con cháu mai sau không lầm đường lạc lối tu theo tà đạo, đồng thời giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc Việt! Hoan hỷ A di đà Phật!
Hoàng Hải