HUYỆT LUÂN SA TỬ MỞ – PHÚC VÀ HỌA

 

Việt Nam là địa linh có 1 không 2 trong vũ trụ, trong thế giới tâm linh nhiều nhân sanh huyệt Luân xa tử tự được khai mở, đấy là thiên duyên của trời đất nhưng phúc hoạ lại luôn luôn song hành.

A. VỀ PHÚC

Khi huyệt luân xa tử được khai mở giúp cho các đồng và nhân sanh nếu biết hiểu đường tu chánh đạo sẽ tu rất nhanh và nghe nhìn được những việc đường âm, khi tu hành đến đẳng cao sẽ nhìn được Thiên Quốc (cõi trời).

Bảo điện Uy Linh Tự Mẫu Hoàng Thiên cung nghinh Khánh tiệc Thập Bát Trăng Mười – Đức Phật Mẫu Hoàng Thiên giáng thế!

B. VỀ HOẠ

1- Khi huyệt luân xa khai mở đầu tiên là hay bị vong hành trở nên âm âm dương dương vì vong tà quỷ rất dễ mượn xác phàm ra vào hành phá người trần (nhiều nhân sanh bị vong hành đi xem bói bị phán là cha mẹ cơ hành phải ra trình đồng mở phủ, gây nên tiền mất tật mang).

2- Khi bị vong tà quỷ nhập xác phàm bị ảnh âm dương nên biết chút việc tưởng được ăn lộc, vội xây đền đắp phủ (tự rước vong tà quỷ vào nhà, khi bị phá đoạt mạng) con mất cha vợ mất chồng, cha mẹ mất con, gia đình ly tán lại oan than trời đất tạo nên khẩu nghiệp cho mình.

3- Một số đồng vì tham, sân, si, sầu hận bị vong giả thần, giả thánh, giả cha, giả mẫu dậy bảo linh tinh và làm theo vô tình tiếp tay cho tà đạo làm loạn đảo âm dương. Phạm vào Trọng tội với Thiên Địa làm ảnh hưởng Quốc thái dân an, ảnh hưởng đến nhân sanh bá tánh (sau này con cái phải gánh chịu có sinh không dưỡng, tuyệt tử tuyệt tôn).

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=458033565032708

4- Khi làm Thầy vì Trí tuệ kém, ảo vọng quyền năng, việc âm chưa tường việc dương chưa tỏ, ăn chưa sạch bạch chưa thông, hành pháp không đúng phạm vào trọng tội hại thầy hại bạn khinh sư diệt tổ (mệnh trần sẽ kém, vận hạn suốt kiếp sống không bằng chết chờ ngày hồi âm vào a tỳ địa ngục trả nghiệp, kéo theo gia tiên nội ngoại 9 đời vào ngục, lại bao biện là Nghiệp làm Thầy).

5- Tu Đạo cả đời, bất kỳ lúc nào các đồng cũng có thể khởi tâm tham sân si sầu hận nên sẽ bị tà đạo giả thần thánh dạy bảo để phá đường tu trở thành trọng tội với Thiên quốc.

Nhân sanh bá tánh hãy suy xét kỹ khi vào thế giới Tâm Linh, tránh bị phạm mà thành trọng tội, thiện tai thiện tai A di đà Phật!

Nguồn: Facebook Đạo Mẫu và Hoàng Hải