MỘT SỐ GIẢI ĐÁP THÊM VỀ XÂY ĐỀN ĐẮP PHỦ

Tiệc Chầu Lục, Tiệc Cô Sáu Sơn Trang, Hoàng Hải bận không tiếp khách. Có chủ nhang đồng điện (mặt mũi sám xịt âm âm dương dương) về tìm Hoàng Hải hỏi về việc đã xây đền đắp phủ nhiều năm mà cuộc sống quá vất vả. Vì nghe lời các thầy pháp làm đủ các khoá lễ rồi xoay khăn mà bây giờ kiệt quệ tài chính, gia đình loạn đảo, chồng con mất lòng tin vào Đạo Mẫu. Và hỏi xem kê đệm thế nào cho yên an. Vì bận nên Hoàng Hải giao cho Chấp Bút đàm đạo. Hoàng Hải đã có bài viết lợi bất cập hại khi xây đền đắp phủ, Đồng vào đọc kỹ để hiểu biết về thế giới tâm linh, về Đạo Mẫu. Nay Hoàng Hải xin giải thích thêm việc của đồng như sau :

– Việc của đồng vì âm âm dương dương, tâm không tĩnh nên nghe các thầy pháp thờ âm binh mượn Đạo tạo đời đưa vào Ma trận. Tại sao các đồng pháp vẽ ra viễn cảnh huy hoàng, muốn các đồng xây đền đắp phủ nhiều để hưởng phước, hưởng lộc của Thiên Quốc? Khi các đồng chưa hiểu biết về thế giới Tâm Linh, việc âm chưa tường việc dương chưa tỏ, khi xây đền đắp phủ sẽ bị Tà Đạo (do các thầy thờ âm binh đưa vong vào điện, nhằm trục lợi) sâm đền phá phách Cung tài lộc, hạnh phúc gia đình các đồng, để dễ bề khống chế.

– Nhiều đồng nghe theo lời thầy vẽ ra các đàn lễ không có thực, nhằm trục lợi. Nhân sanh bá tánh chỉ biết cô đồng cầm tiền để lập đàn lễ, không biết đằng sau có người điều khiển vẽ ra lễ. Xét tội thì đồng mang tội (phán ra lễ, cầm tiền mua mã, hương đăng trà quả chay mặn, trả tiền sớ, tiền cúng cho pháp sư, nhiều đàn lễ xong 1 đồng không có). Hưởng lộc thì đồng pháp hưởng, tội thì đồng chịu, nhiều gia đình tan nát vì khi vong phá cung Hạnh Phúc, vợ chồng gây lộn cãi nhau. Gia đình tan đàn sẻ nghé vì ăn ngủ với pháp sư (Thầy tà đạo).

– Việc khắc phục hậu quả khi trót xây đền đắp phủ:

+ Nếu điện thờ âm binh và chưa hiểu biết về tâm linh nên giải điện;

+ Nếu Nhất Tâm thờ Cha kính Mẫu xin lộc trần buôn bán thì thờ lô nhang (không quá 5 lô nhang) gồm:

1- Lô nhang Phật (thờ cung riêng);

2- Lô nhang công đồng thờ Đình Thần Tam, Tứ Phủ;

3- Lô nhang Sơn Trang;

4- Lô nhang Hội Đồng nhà Trần (Quan Lớn Trần Triều);

5- Lô nhang Quan Ngũ Dinh.

(Không thờ tượng pháp để sau này hoá giải trước khi các đồng hết mệnh trần).

+ Ngoài những lúc bận rộn làm ăn buôn bán, các đồng dành chút thời gian dâng kinh Vua Cha (Khâm Thiên Giải Ách Ngọc Hoàng Cốt Tuỷ), kinh Mẫu (Địa Mẫu Chơn Kinh), kinh Diệu Pháp Liên Hoa để giữ yên an đền phủ và hồi hướng cho các vong linh quanh đền phủ về cửa Phật để tạo phúc lành.

Tiên trách kỷ, Hậu trách nhân, trách mình Tâm loạn, loạn tâm, thiếu trí tuệ khi tu Đạo.

Đạo Mẫu của nhân sanh do nhân sanh nhất tâm hướng Đạo xây dựng nên! Hoan hỷ Nam vô A di đà Phật!

Nguồn: Facebook Đạo Mẫu và Hoàng Hải