Website phi lợi nhuận – “Xây dựng và phát triển Đạo Mẫu Việt Nam giúp nhân sinh hiểu rõ về Đạo Mẫu”

Uy linh tự Phật mẫu Hoàng Thiên
Pháp sư Hoàng Hải

ĐT: 091 235 79 86
Email: hoanghai@daophatmau.com
Facebook: HoangHai DaoPhatMau
Địa chỉ: Số 7 Ngô Gia Khảm (Đường bến xe Gia Lâm), Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội