KHÔNG NÊN CHO CÁC ÚN TIỂU RA HẦU ĐỒNG KHI QUÁ NHỎ TUỔI

Tâm linh dễ nhưng khó, khó nhưng rất dễ, bài này Hoàng Hải viết từ năm 2016 vì nhiều nhân sanh (các mẹ trẻ) đang lo lắng cho em bé nên Hoàng Hải đăng lại giúp mọi người hiểu biết.

– Là con cha con mẹ khi làm việc các đồng cố gắng tu tập học hỏi để làm việc giúp nhân sanh bá tánh, cứu khổ độ mê.

– Thời gian này loạn âm có một số mẹ trẻ khi thấy con mình nhìn thấy vong linh, nghe vong linh nói chuyện thì sợ hãi đi xem bói gặp thể loại thầy dốt nát không hiểu về tâm linh (việc âm chưa tường việc dương chưa tỏ) phán nhăng phán cuội vẽ ra các kiểu lễ bái tiền mất tật mang.

– Một số nhân sanh cuồng tín lại tưởng con mình là nhân tài đất Việt vội vã cho con hầu thánh.

– Các em bé vì mới sinh ra khí âm trong người nhiều hơn khí dương nên việc thông âm nhìn thấy vong linh, nghe thấy các vong linh là hết sức bình thường.

– Nếu muốn các bé tăng nhanh khí dương để hạ bớt khi âm, nhân sanh cho em bé năng vận động & chơi ở chỗ có nắng hoặc qua 1 con giáp (12 tuổi sẽ tự cân bằng âm dương) sẽ không nhìn được vong linh nữa.

– Gần đây trên facebook có đăng tải 1 số video về việc cha mẹ các ún tiểu nghe các thầy cho con ra hầu, đặc thù của đạo mẫu là cầu kết nối âm dương nên các ún tiểu càng ốm đau, bệnh tật, điên loạn. Các nhân sinh cố gắng suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định việc khi liên quan đến tâm linh tránh tiền mất tật mang, rồi chê bai đạo mẫu tự tạo nghiệp cho mình.

Nguồn: Facebook Đạo Mẫu và Hoàng Hải