CHẦU BÁT

Nhật nguyệt linh ứng Hoàng Hải về dâng hương Phật Thánh tại đền Tiên La

– Trong Đạo Mẫu Tứ Phủ mỗi toà, mỗi phủ theo lệnh Thiên Quốc đều có sứ mệnh riêng để cứu nhân độ vật.

– Trong tứ phủ Chầu Bà, Chầu Bát thuộc về Nhạc Phủ.

+ Cõi Hồng Trần dẹp quân sâm lược Đại Việt .

+ Trong tâm linh trừ gian dẹp ác tà đạo

Có chính đạo thì có tà đạo, tà đạo do chính đạo mà ra, những kẻ tưởng mình là giỏi, khinh sư diệt tổ vì tham – sân – si, sầu hận, lệch đường tu mà thành tà đạo. Chầu Bát rất thương các Thanh Đồng (Đồng cao hơn nhân), mỗi khi các Thanh Đồng con Tứ Phủ bị tà ma ngoại đạo dùng bùa chú hãm hại, Chầu Bát thường ra tay cứu giúp. Trong quyền phép của Nhạc Phủ, Chầu Bát nắm quyền phép hoá giải các loại bùa ngải. Khi các Thanh Đồng bị dính bùa ngải do tà đạo hãm hại, các đồng về đền Chầu Bát dâng hương hoa, cau trầu quả và 3 chai nước tấu đối lên Hội Đồng Vua Cha Thánh Mẫu, cung nghênh tứ phủ Chầu Bà, cung nghênh Chầu Bát xin hoá giải bùa ngải, thì tất cả các bùa ngải sẽ được hoá giải tùy duyên và âm đức, công tu hành của các Đồng.

– Đối với tà ma ngoại đạo vì tham sân si sầu hận làm bùa ngải hại các Đồng, Chầu Bát cũng không tha, nên có ban Ấn Quyết và Khẩu Quyết để nghiêm trị tà đạo (đây là khẩu quyết, ấn quyết phản bùa. Kẻ nào làm bùa ngải, hay thuê tà đạo làm bùa hại các Đồng sẽ bị dính chính bùa ngải đấy). Khi bị phản bùa, kẻ làm ra bùa cũng không hoá giải được bùa do chính mình làm ra.

Sau nhiều năm đóng cửa tu đạo, vì âm dương loạn lạc, Hoàng Hải theo lời Phật Thánh dậy bảo, dốc hết tâm huyết hoằng dương xây dựng đạo mẫu giúp cho nhân sanh bá tánh hiểu được tính nhân văn của đạo mẫu, giúp cho nhân sanh hiểu biết về Quyền Cha Phép Mẫu.

– Dù đóng cửa tu đạo ít giao lưu trực tiếp với nhân sanh, không muốn gây thù chuốc oán với ai, nhưng vẫn có một số Đồng không tu được đến nơi đến chốn phạm vào Thiên luật (phạm tội trời không dung đất không tha đã câu kết với một số kẻ thờ âm binh phá phách trở thành nghịch tử phá Đạo, loại nghịch tử phá Đạo thì Đạo nào cũng có) bắt buộc phải phế bỏ để tránh loạn đảo âm dương.

+ Vào khoảng cuối năm năm 2017, những kẻ nghịch tử phá Đạo này thuê pháp sư ở khu vực ven sông Hồng (Hà Nội) dùng tà thuật lập đàn tại 1 bãi đất trống nhằm lấy mạng Hoàng Hải.

+ Gần đây dùng tà thuật Bùa Ngải để phá Hoàng Hhải và hại các Pháp thần.

+ Mọi sai lầm của người trần sẽ phải trả giá đắt khi theo tà đạo.

+ Trong Phép của đình thần tam tứ phủ có Phép chống âm binh, khi bị tà đạo âm binh quấy phá, chỉ cần tay lên ấn quyết, miệng đọc khẩu quyết để hoá giải đám giặc cỏ âm binh. Nhẹ thì chính đám âm binh đó quay lại đánh kẻ nuôi và sai khiến âm binh đi làm việc xấu hại nhân hại vật. Nặng thì các Thần sẽ bắt và quy án số âm binh phá phách giam vào địa ngục và truy xét đến người nuôi thờ và dùng âm binh, sẽ bắt hết gia tiên của người dùng âm binh đưa vào chung ngục với số âm binh bị bắt và bị chính những âm binh đấy hành hạ lại gia tiên (nghiệp làm thầy là đây).

+ Kẻ nào chót dại dính vào các vụ việc trên thì xem lại đường âm nhà mình nhé và chờ ngày khi hết mệnh trần về âm cũng vào ngục cùng với gia tiên để trả nghiệp do mình gây nên.

– Thất đức thờ nuôi âm binh (hại nhân hại vật) khi bị trả nghiệp thì kêu vang trời tại nghiệp làm thầy.

– Là nhân sanh nên tích đức và hiểu biết rõ về nghiệp thiện nghiệp ác để tránh gây hoạ cho con cháu mình, lưới trời lồng lộng tuy thưa khó thoát, thiên đường mở cửa không lên, địa ngục cửa đóng then cài lại chui đầu vào!

Đạo Mẫu của nhân sanh do nhân sanh nhất tâm hướng Đạo xây dựng nên! Hoan hỷ hoan hỷ A di đà Phật!

Nguồn: Facebook Đạo Mẫu và Hoàng Hải.