Văn khấn Tứ Phủ

dao_mau_viet_nam

Trong tâm linh nói chung, Đạo mẫu nói riêng, Cha mẹ sắp xếp ngôi thứ rõ ràng.

Cao nhất là những đồng có giọt máu đế đình ăn tại gia thời tại nghiệp tiếp đến là các đồng.
Sau cùng là nhân sinh theo đạo mẫu nhưng chưa bắc ghế hầu cha mẹ.
Một nghịch lý từ trước đến nay 1 số đồng thầy chưa biết phép thánh để cho người trần thừa hành pháp sự tấu đối cho mình. Để giúp các đồng khi hầu cha mẹ nếu ko có pháp sư tứ phủ tấu đối thì tự mình tấu đối cho tròn đàn duyên tránh chếch lệnh.

Hh đưa văn khấn tứ phủ để các đồng tham khảo. Vì đời vì đạo mẫu vn hoàng hải chịu trách nhiệm tất cả các bài viết hướng dẫn cho các đồng trước hội đồng phật thánh để cùng nhau tu hành. Đưa đạo mẫu phát triển .

Hoan hy adida phat.