Vận hạn nhân sinh

Vận hạn của nhân sinh trên cõi hồng trần. Tính theo phủ: Thiên, Địa, Thoải.

Đại nạn, Tiểu nạn cũng từ đây mà sinh ra nhân sinh phải gánh chịu. Âm dương thiên địa đã giao hoà. Đại kiếp nạn đã qua. Nhưng tiểu nạn vẫn còn. Từ bây giờ đên hêt tháng 8 nạn về thoải phủ chưa rứt.

Hoàng hải đã về mẫu hàn sơn 8-6 để nhìn về thoải phủ. Nhất là con cháu thánh mẫu nên cẩn thận với sông nước. Những người có căn duyên với phật thánh. Tướng số thường hay có quỷ nhập tràng nên hết sức cẩn thận nơi sông nước. Những người mệnh thuỷ. Những người tuổi dậu hành kim đi với tứ (—) sẽ tạo thành tử nghiệp ( chết vì nghiệp do mình tạo nên ) phật mẫu thương nhân sinh phải chịu đại kiếp nạn đã hoá giải kiếp nạn cứu nhân sinh. Nhưng ko thể hoá giải đc tội do nhân sinh gân nên. Những nhân sinh chết lần này đa phần là tội đồ phạm vào phật mẫu & phúc kém.

Hoàng hải khuyên các nhân sinh quay đầu là bờ. Nếu chót thờ âm binh nên hoá giải âm binh. Những người ăn lộc bói nên xem xét lại chính mình nếu ăn lộc vong cũng nên hoá giải trán phải trả nghiệp do mình tạo ra. Dùng 2 chữ chấn & trấn. Chấn bên phải là trấn pháp trừ tà. Trấn bên trái là trấn huyệt đạo của vong hánh sẽ bị phá thành quỷ dữ. Nếu chết phải trấn yểm ở mộ. Đây gọi là trấn quỷ. Tránh quay lại trần gian quấy phá con cháu.. Những nhân sinh có tuổi có chữ thập (20.30.40.50.60.70.) nên cẩn thận khi đi trên thuỷ. Trong chữ thập đứng đầu là chữ quỷ nên cẩn thận tránh chết oan.

Vì bận việc tu hành nên Hoàng Hải ít có thời gian giải đáp cho từng người, xin hoan hỷ adidaphat thientai thientai.