Hoàng Hải xét việc không xét người

dao_mau_viet_nam

Hoàng hải xét việc ko xét người, 1 dòng phản hồi cũng có thể nhận định nhân sinh. TUỆ hiểu đc bài viết và bình luận đúng ý của bài viết. TÂM có hướng đạo mẫu hay ngoại đạo. TÍNH có chữ nhẫn hay ko có chuyện gì cũng nóng vội phê phán theo ngu ý. KHẨU xuất ra từ tâm. Tâm tốt phát ra lời hay ý đẹp. Tâm xấu thì lộng ngôn chua ngoa. Facebook là nơi kết bạn giao lưu học hỏi để tự hoàn chỉnh lại chính mình.

Hoan hỷ adidaphat.