TẠI SAO VONG HAY GIẢ THẦN GIẢ THÁNH

Tháng Tiệc quan Hoàng Bẩy trấn thủ đất Bảo Hà, Hoàng Hải đi bái yết nhiều Đền Phủ, đến đâu cũng thấy nhân sanh theo các Đồng Thầy đi bái yết Vua Cha Thánh Mẫu ngồi lắc lư trên công đồng nhập đồng ngáp ngắn ngáp dài, kẻ thì phì phèo thuốc lá, các nhân sanh thì quây bên cạnh sì sụp lậy như tế sao. Hoàng Hải quan sát kỹ toàn thấy vong đất nhập đồng, giả Thần giả Thánh.

Đền Bảo Hà

– Đặc thù của vong đất khi vào Đền Phủ hay nôn khan và ngáp ngắn ngáp dài, xuất khẩu luyến thoắng, lúc thì giả Phật, lúc giả Thánh, lúc giả bà cô tổ. Vì vong ở gia cư đã lâu nên việc gì của nhân sanh đều biết rất rõ. Từ chuyện tình cảm, con cái, ngân xuyến và vận hạn của nhân sanh. Khi các nhân sanh đi đền phủ là lúc vong đi theo mượn xác phàm trần để lễ Phật lễ Thánh. Và nổi nên giả Phật giả Thánh đánh lừa nhân sanh.

– Tại sao vong đất hay ảnh vào nhân sanh? Trong giấc ngủ giả Thánh giả Thần, báo về đền kia phủ nọ, miếu này miếu kia, rồi vào chùa, để làm gì? Xin giải thích như sau:

1- Vong linh cũng phải tu để trả nghiệp và được phép vào các đền phủ lễ Phật lễ Thánh như nhân sanh (trừ những giờ linh).

2- Khi nhập đồng (mượn xác nhân sanh giả Thần giả Thánh), nhiều nhân sanh chắp tay lễ lậy, Linh khí từ mười đầu ngón tay phát ra rất mạnh, giúp vong mạnh lên.

3- Khi vong linh mượn xác phàm trần thì ngay cả Quan Hộ pháp trông coi Đền Phủ cũng không phạt được vong vì âm trần hợp nhất.

4- Khi nhập vào nhân sanh lễ Phật lễ Thánh một lần, bằng tu dưới âm hàng chục năm.

5- Tà Đạo lợi dụng cơ hội này để phá hoại danh tiếng của Chính Đạo.

Nhiều nhân sanh bị vong nhập trong khi đi lễ, cộng thêm sự tu tập không đến nơi đến chốn của các Đồng, việc âm chưa tường việc dương không tỏ, vội vàng phán nhân sanh là căn Chúa, căn Chầu, căn Quan, căn Hoàng là hoàn toàn sai. Chỉ vì để thu nhận con nhang đệ tử, hãnh diện ta đông con nhang, việc làm này sai cả trần lẫn âm và tự mình tạo nghiệp cho mình.

– Xét về Tâm linh các Đồng tạo khẩu nghiệp lừa dối nhân sanh vì tham, sân, si và làm ảnh hưởng danh tiếng của các Thanh Đồng (phạm tội phá Đạo).

– Nếu gặp vong tu hành lâu năm có uy lực cao theo nhân sanh đến cửa điện các Đồng thờ và ăn lộc âm binh, sẽ sảy ra trận chiến tranh nhau làm thủ lĩnh. Hậu quả các Đồng gánh, gia đình con cái ốm đau, tai nạn bất kỳ.

Đối với Nhân sanh, khi gặp trường hợp trên hãy bình tĩnh tìm cách giải vong (nhờ các Đồng pháp giúp). Khi đã giải vong xong thì đeo ấn trấn vong (trên trang daophatmau.com. Hoàng Hải có để video dậy cách làm ấn trấn vong). Hằng ngày, vào buổi sáng khi mặt trời vừa lên, đi bộ lấy ánh dương để tăng dương khí. Khi chưa thấu hiểu về Đạo Mẫu, thì nên tìm hiểu học hỏi, xét mình có tu được hay không mới quyết định làm tôi tứ phủ, tránh nghiệp chồng nghiệp cho mình rồi tiền mất tật mang.

– Trong thế giới Tâm Linh rất thật nhưng cũng rất huyền bí. Gần đây trên mạng Facebook loan truyền và bình luận về việc soi căn nối quả, đưa nhiều ý kiến làm Thầy phải soi được căn cho đệ tử. Thầy nào Đồng nào cũng vỗ ngực ta đây soi được căn, nào là căn Chúa, căn Chầu, căn cô căn cậu (đa phần phán ẩu ai cũng căn cô chín bóng cô bơ). Đây chỉ là thuật xảo biện để vơ bèo gạt tép đưa nhân sanh vào chỗ sống dở chết dở. Thà mình là nhân sanh hướng đạo tự tu Tâm – Tính – Khẩu để hưởng Phước của Phật Thánh, còn hơn là ra đồng không tu được đến nơi đến chốn sau này phạm tội trở thành nghịch tử phá đạo, cuộc sống kiếp này đã khổ còn phải trả nghiệp 9 kiếp nữa, trong tâm linh gọi là nghiệt súc.

– Nếu các Đồng bói, Đồng Thầy soi được căn quả của mình, thì đã không suốt ngày nhắn tin & điện thoại cho Hoàng Hải để hỏi xem mình căn ai và ăn lộc của ai. Thậm chí trong thời gian 2 năm trước Hoàng Hải tuyển chọn Pháp Thần các đồng bói về giao lưu 10 đồng thì 9 đồng ăn lộc vong. Vào giờ linh (11h -13h) phải nổi lên vì các thần kiểm soát, nếu vong không về cửa phật sẽ bị phạt rất nặng.

Chính Đạo nào cũng vậy, đều hướng nhân sanh đến những điều tốt đẹp. Tu là hoàn thiện chính mình (chân, thiện, mỹ) để hưởng hồng ân của Phật, Thánh.

Đạo Mẫu của nhân sanh do nhân sanh hướng Đạo xây nên để cùng nhau hướng Đạo, Tu đạo. Nhân sanh có duyên đọc bài viết này, chia sẻ bài viết để nhiều nhân sanh khác gặp tình cảnh này xảy ra sẽ biết hướng giải quyết tránh u u mê mê tiền mất tật mang.

Lời hay thì không thật, lời thật thì không hay. Hoan hỷ hoan hỷ Nam vô A di đà Phật!

Nguồn: Facebook Đạo Mẫu và Hoàng Hải.