ĐẠO MẪU – MỘT SỐ KIẾN THỨC VÀ THỰC TRẠNG HIỆN NAY

Đặc thù Địa linh của Đại Việt nằm trong vùng duyên hải (ven biển) là nôi của Đạo Mẫu. Đạo Mẫu có nguồn gốc bản địa đích thực, mặc dù trong quá trình phát triển, Đạo Mẫu cũng đã thu nhận những ảnh hưởng của Đạo giáo, Phật giáo đặc biệt là Phật giáo. Đạo Mẫu lấy tôn thờ Mẫu (Mẹ) làm đấng sáng tạo và bảo trì cho vũ trụ, con người, là nơi con người ký thác những mong ước, khát vọng về đời sống trần thế của mình, đạt tới sức khỏe và tài lộc (Phúc – Lộc – Thọ).

I. Lịch sử của Đạo Mẫu – Đạo Đầu tiên của vũ trụ

Khi Đại Đức Vua Cha Bàn Cổ và Mẫu Nữ Oa Nương Nương khai Thiên lập Địa là lúc Đạo Mẫu được lập thành. Sắc phong Đại Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế (Cha Trời) và Đức Phật Mẫu Hoàng Thiên (Mẫu Địa) tạo ra Tiên, Thần, Phật, Thánh đưa ra Luật Thiên Địa xét công định tội nhân sinh (nghiệp lành, nghiệp ác) để giữ yên Âm Dương Vũ Trụ.

Đại Đức Vua Cha Bàn Cổ hồi Cung, tu pháp lấy Danh hiệu Đức Đại lão Thượng Nguyên Thuỷ Thiên Tôn.

II. Đạo Mẫu Việt Nam

Theo cơ trời vận nước, Việt Nam vì là Địa linh nên được hưởng hồng ân của Thiên Quốc. Tuỳ theo từng giai đoạn lịch sử giúp cho Quốc thái Dân an, lần lượt các Toà trên Thiên Quốc giáng trần giúp dân giúp nước (Mẫu Liễu Hạnh, Quan Lớn Trần Triều, tứ vị Thiên vương Trần Tộc, Quan lớn, Quan Hoàng, Thánh Chúa, Thánh Chầu, Thánh Cô Thánh Cậu).

       Tam Tòa Thánh Mẫu

        III. Huyệt Luân Xa Tử Là Gì

Trên cơ thể của nhân sanh có những điểm Điện trường cực mạnh. Để khai mở những khả năng đặc biệt của Nhân sanh. Hữu duyên nhiều nhân sanh (đã là Thanh Đồng hay chưa ra trình Đồng mở phủ) được hưởng hồng ân của Thiên Địa (Trời Đất) huyệt luân xa tử tự khai mở. Khi khai mở huyệt Luân xa tử sẽ có nhiều vấn để xảy ra, lợi có, hại có và tử (chết) cũng có.

1. Ưu điểm khi Huyệt luân xa tử tự khai mở

– Giúp cho nhân sanh học Đạo tu Pháp (nếu Tâm tốt Trí bền, tuệ sáng) rất nhanh vì luôn luôn cảm nhận được âm phần.

– Thỉnh thoảng vào ngày linh, giờ linh sẽ được nghe thấy vong linh nói chuyện hoặc nhìn thấy đường âm.

2. Lợi bất cập hại khi huyệt luân xa tử khai mở

– Vong dễ ra vào, tự mình khó kiểm soát (khi bị vong theo, vong phá, chính là nghiệp báo của nhân sanh phải trả. Nhiều nhân sanh âm âm, dương dương điên loạn đây là nghiệp kiếp trước và kiếp này do nhân sanh gây nên đang trả nghiệp), nhiều người gọi là sát âm.

– Sau khi ra Trình Đồng mở phủ vì tham danh, hám lợi, động tâm nên ảo tưởng sức mạnh. Trong trường hợp các Đồng không tự phát triển được nhân cách riêng của mình, họ tìm cách bắt chước nhân cách của người khác, ngay cả tư tưởng và điệu bộ bên ngoài dẫn đến rối loạn nhân cách.

– Một số Đồng như thế rất dễ ảnh hưởng từ môi trường xã hội (bắt chước nhau trên mạng xã hội) có những lời nói và việc làm đi ngược đạo lý làm người, đi ngược với giáo lý giáo luật của Đạo. Mở mồm ra là trách Thầy, trách bạn đồng tu. Những câu nói thường xuyên là:

+ Thầy căn thấp hơn mình;

+ Thầy không biết gì, kém mình về quyền phép;

+ Thầy kìm hãm tài năng đặc biệt của Đồng;

+ Nhiều kẻ Tâm loạn đi theo tà đạo lập đàn lấy mạng thầy;

+ Tự xưng ngôi cao bóng cả, là Cha, là Mẫu, thay Trời hành đạo. Tự mình tạo nghiệp cho mình, phạm tội bất trung, bất hiếu, bất nghĩa (tội khinh sư diệt tổ) tạo thành nghiệp ác, muôn đời không trả hết (tự mình gây họa cho mình, cho gia tiên dòng tộc sinh ra mình).

– Khi phạm tội trên trần, theo luật pháp của nước Việt Nam phải gánh chịu hình phạt: lao tù (hình phạt hữu hình) xảy ra trước mắt

– Khi phạm tội về Tâm linh thì tạo thành nghiệp ác, hậu quả để lại nhiều kiếp phải gánh chịu. Nếu phạm tội quá nặng, mình không trả hết con cháu mình phải gánh chịu (hình phạt vô hình) thì lại kêu than và đổ cho nghiệp làm thầy.

              Bàn thờ Quốc mẫu ở Đền Quốc mẫu Âu Cơ ở Hạ Hòa (Phú Thọ) 

        3. Từ Sát âm đến Thông âm là cả quá trình tu luyện (khoảng từ 3 năm đến 5 năm). Tâm tĩnh không động tâm, không tham – sân – si – sầu – hận thì sẽ tu được Thông âm.

– Thông âm (Thông âm là tự mình điều khiển được huyệt Luân xa tử lúc nào muốn đóng thì đóng, muốn mở thì mở, mở đóng nhịp nhàng) để làm việc Đạo Mẫu như xem bói nhìn trần nhìn âm, muốn nhìn âm thì nhìn được việc âm, muốn nghe âm thì nghe được vong linh nói chuyện.

– Khi Thông âm tốt và tự mình điều khiển được huyệt luân xa tử tốt, các Thanh Đồng tiếp tục luyện thuật Thông Thiên. Tu luyện thuật Thông Thiên nhanh khoảng 5 năm, chậm khoảng 10 năm, tuỳ Thiên duyên và quyết tâm tu hành của chính các Thanh Đồng. Đây là cảnh giới cao nhất của Tu Đạo Mẫu.

– Việc Tu luyện ở cảnh giới cao rất khó khăn cho các Thanh Đồng. Khi bước vào tu luyện để được Thông Thiên gặp rất nhiều trở ngại.

+ Do các hàng tà đạo đã tu luyện nhiều năm có uy lực phá phách (Đạo cao 1 thước, ma cao một trượng) câu nói trên ý nói người tu hành ở cảnh giới cao sẽ bị tà ma khảo dữ dội. Nếu người tu hành tâm không vững, không kiên định,Tuệ không sáng, động tâm, lại tham danh tham lợi, dễ bị ngã nhào bỏ dở đường tu không vượt qua được cám dỗ của ma quỷ, giả thần giả thánh dậy bảo. Quay ra thành tà đạo, là lúc mình tạo ra nghiệp ác.

+ Tu Được Thông thiên là lúc các thanh đồng thành nhân, thành quả (được nhìn về Thiên Quốc nghe được phật thánh chỉ dậy việc).

– Xét về đường tu của nhân sanh & Thanh Đồng đến bây giờ việc Thông âm còn chưa đạt thì làm sao đã tu lên được cảnh giới Thông Thiên vì các lý do khách quan cũng như chủ quan mang lại.

+ Thời đại công nghệ thông tin, thông tin tràn lan trên mạng xã hội (như Facebook) thông tin đúng có, sai có. Nhiều thông tin bị nhóm cơ hội bẻ ngôn từ làm sai lệch (ngôn từ, trang phục, lễ nghi) để phá đạo. Đánh vào ham cầu tham pháp, tham danh, tham lợi, vẽ ra các đàn lễ làm tiền của nhân sanh & Thanh Đồng (ví dụ như câu truyền khẩu Thanh Đồng kim chi đôi nước là: đầu làm việc Thánh vai gánh việc trần – các Thanh Đồng lo làm ăn buôn may bán đắt để có kinh tế lo cho cuộc sống gia đình nhỏ bé của mình, đúng theo nghĩa Tề gia trị quốc bình thiên hạ thì họ bẻ thành: đầu làm việc thánh vai gánh việc nhà Trần, chia nhà Trần không thuộc tứ phủ, để vẽ ra các đàn lễ trả mã nhà Trần, Hầu riêng nhà Trần để xin lệnh trừ tà dẹp ác). Thời gian qua, Hoàng Hải quan sát nhiều Đàn lễ trả mã quá tốn kém, lên đến hàng trăm triệu, trong khi đấy lên mạng xã hội mồm vẫn leo lẻo Phật Thánh chứng tâm không chứng lễ, nói một đằng làm một nẻo, nhằm để đánh bóng tên tuổi và lừa gạt các Đồng, nhân sanh.

+ Hồng Trần làm ăn, buôn bán hay tu đạo vẫn phải cần trí tuệ thông sáng, tâm tĩnh tốt để nhìn mọi việc thấu đáo.

+ Một số kẻ ngoại đạo chống phá Đạo Mẫu, đưa các thông tin sai lệch để các Đồng tự cắn xé, chê bai, va chạm, chửi bới nhau còn kẻ ngoại đạo đứng giữa (ngư ông đắc lợi) để phá hoại Đạo Mẫu làm ảnh hưởng đến các Thanh Đồng. Hoàng Hải có bài viết giao lưu, phân tích rõ ràng về chủ đề này (Sự thiệt thòi của Thanh Đồng con Vua Cha Thánh Mẫu, khi Đạo Mẫu chưa được công nhận chính thức).

         

         4. Chống phá Đạo Mẫu, phá phách nói xấu Thanh Đồng cũng là khẩu nghiệp (mình làm, bảo người khác làm và thấy người khác làm ưa lòng vui theo). Nhân sanh nên tìm hiểu kỹ về nghiệp lành nghiệp ác, để tránh tạo nghiệp ác. Tạo nghiệp lành để hưởng Phước trên cõi hồng trần (cuộc sống an lành hạnh phúc) mình phải tu tâm, tu tính, tu khẩu. Tránh bị động tâm sẽ bị loại cơ hội đánh vào lòng ham cầu mà sai đường lạc lối tiền mất tật mang, khi vô tình phạm tội lại tạo thành nghiệp ác thì mình phải gánh chịu.

Mạng xã hội để giao lưu kết bạn học hỏi , tu đạo. Hoàng Hải để ý thấy nhiều nhân sanh có trí tuệ cao, họ chỉ vào Facebook đọc bài, chọn lọc bài viết để tìm hiểu cái đúng, cái sai để tự mình tu đạo. Họ không bình luận vừa tránh được va chạm vừa tránh gây nghiệp cho chính mình.

Tại sao Hoàng Hải để tin nhắn trả lời tự động và hạn chế trả lời tin nhắn trên messenger cho nhân sanh? Là vì không muốn nhân sanh tạo thói quen hay nhắn tin, khi nhân sanh để lại tin nhắn dễ bị nhóm cơ hội lợi dụng liên lạc lại doạ nạt, làm nhân sinh loạn tâm. Khi có việc cần thì sử dụng điện thoại là giữ kín được thông tin cá nhân của mình.

Đạo Mẫu của nhân sanh do nhân sanh hướng đạo dựng lên. Nếu Đạo Mẫu được thành lập chính thức sẽ có giáo lý, giáo luật, có lễ nghi rõ ràng, sau này con cháu mình không bị nhóm cơ hội lừa đảo như bây giờ, sẽ bảo vệ được các Thanh Đồng. Bài viết phản ánh đúng thực trạng bây giờ vì phơi bầy góc khuất của Đạo và đời, sự thật mất lòng không có ý định chỉ trích riêng ai xin mọi người hoan hỷ. Nam vô A di đà Phật!

Nguồn: Facebook Đạo Mẫu và Hoàng Hải