Giúp cho Quốc thái dân an, xây dựng chấn chỉnh và phát triển đạo Mẫu Việt Nam

dao_mau_viet_nam

Hoàng Hải chấp pháp
Phật Thánh Chỉ Truyền
Giúp cho Quốc thái dân an.
Xây dựng chấn chỉnh và phát triển đạo Mẫu Việt Nam.

Hoàng Hải chấp bút:

Quốc thái dân an đi đôi với dân giàu nước mạnh.
Nếu muốn dân giàu nước mạnh, mỗi nhân sinh ngày ngày chăm chỉ làm việc buôn báo tạo dựng kinh tế để ổn định cuộc sống cho gia đình mình, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Nhân sinh có kiếp “Lai Sanh” ( sẽ giải thích vào bài viết khác ).
Tùy theo kiếp Lai Sanh, nhân sinh đầu thai làm người trần gian.

Kiếp nhân sinh đã được Thiên định sắp đặt mỗi người một việc khác nhau từ những vị Thiên Tử trần gian quyền cao chức trọng đến những người lao động (công, nông, thương, sĩ) đều hướng về Quốc thái dân an làm trọng.

Luận bàn về Quốc thái dân an:

– Trước tiên, Hoàng Hải con xin thay mặt các nhân sinh (các Thanh Đồng Đạo Quan con của Vua cha Mẫu mẹ) xin cảm tạ các vị lãnh đạo cao cấp của đất nước Việt Nam “Trong Tâm Linh được Phật Thánh chỉ truyền là Thiên Tử Trần Gian, thay Trời hành đạo giữ cho Quốc thái dân an.”

– Vận Trời thay đổi Âm thịnh Dương suy, Thủy Hỏa Song Hành, Đất nước đang gặp biến, thù trong giặc ngoài các Thiên Tử Trần gian có đủ Tài, Đức, Trí, Dũng, Nhẫn để lãnh đạo đất nước giữ cho nhân sinh có được cuộc sống an lành như bây giờ và tạo điều kiện cho Đạo Mẫu Việt Nam phát triển. Hoàng Hải con dù trên trần là người ít học nhưng có Thiên Duyên được vua cha mẫu mẹ dạy bảo cho Pháp Trận để giữ Âm Dương cân bằng.

– Trong Pháp Trận có binh pháp cũng giống như binh pháp trần gian. Phật Thánh truyền dậy binh pháp để Chính Đạo luôn thắng Tà Đạo.
– Biết ta biết địch trăm trận trăm thắng.
– Chưa chắc thắng không khởi đàn Đấu pháp
– Không đánh trận mà thắng địch
– Khi đấu pháp phải thắng trận (Đánh trận sẽ thắng trận)
Khi chiến tranh xảy ra
– Nhân sinh điêu tàn, cha mất con, vợ mất chồng, gia đình ly tán, hao tổn về kinh tế, cuộc sống lầm than cơ cực thiếu thốn trăm bề.
– Để giữ được đất nước Việt Nam bình yên, đang phát triển và tiến bộ như bây giờ tất cả đều là nhờ công của các vị Thiên Tử trần gian, các ngài có đủ Tài, Đức, Trí, Dũng, Nhẫn.
– Một lần nữa để tử Hoàng Hải con xin cảm tạ các vị Thiên Tử trần gian.
A di đà phật.

Đối với nhân sinh sống trên cõi trần gian “nhất là các Thanh Đồng con của Phật Thánh” nếu muốn Quốc thái dân an chúng ta phải hiểu biết những điều cơ bản để cùng nhau tu hành giúp cho chính mình để xây đời dựng đạo.
Tập trung vào làm ăn buôn bán phát huy sở trường của mình tạo dựng ổn định kinh tế.
Tu tâm, tu tính, tu khẩu.

– Tu tâm: Tâm mình phải luôn tĩnh để trước khi làm việc và phát ngôn. Dân sinh biết được đâu là trái phải.
Phải – chính đạo giúp được chính mình và giúp được nhân sinh.
Trái – Tà đạo phá hoại Quốc thái dân an.

Phật Thánh chỉ truyền:

Tội nặng do nhân sinh gây ra, tạo nghiệp cho mình là chống lại Quốc thái dân an, phản bội lại Đạo Phật, Đạo Thánh.
“Tất cả các việc làm sai trái, và lộng ngôn làm ảnh hưởng đến Quốc thái dân an sẽ đều bị phạt tùy theo nặng nhẹ”

Hoàng Hải xin lấy một ví dụ:

Trong một gia đình của nhân sinh gồm bốn người, hai vợ chồng và hai người con, ngoài việc đi làm kinh tế và có nghĩa vụ nuôi dạy con cái, hai vợ chồng nuôi dạy hai con chia ra như thể mỗi người dạy một người. Thế nhưng nhiều gia đình không dạy dỗ được con mình, để con cái mình hư hỏng làm nhiều việc sai trái “ảnh hưởng đến Quốc thái dân an”.

– Nhìn lại về Đất nước mình bây giờ: một Thiên Tử trần gian và Tứ Trụ phải gánh vác trọng trách lo cho nhân sinh cả nước. Khoảng một trăm triệu người trong lúc thù trong giặc ngoài phá hoại, vẫn giữ yên cho nhân sinh được hưởng cuộc sống an lành. Như thế nhân sinh sẽ biết được sự lãnh đạo khéo léo tài tình của các ngài Thiên Tử trần gian.

Phật Thánh giáng truyền:

– Bính Thân niên, Tam nguyệt ( – ) nhật ( – ) thời, Linh Khí trời đất sẽ tụ hợp lại khai một huyệt đạo đã trấn yểm Việt Nam, giúp cho các Thiên Tử trần gian có Quan, Sắc, Chức, Tước, Mệnh hợp đẳng Thiên Duyên giúp cho Việt Nam phát triển và đi lên để trở thành một quốc gia cường thịnh.
– 50 trần – 50 âm đất trời giao hòa âm dương cân bằng.
Hoàng Hải mạn phép khuyên nhân sinh nhất là các thanh đồng con của Phật Thánh hãy suy xét kĩ những việc làm của mình đối với dân tộc.
– Đất nước Việt Nam đang chuyển mình đi lên thuận theo ý trời.
– Ở trần gian các nhân sinh nên hiểu và tránh những việc làm và phát ngôn gây ảnh hưởng đến Quốc thái dân an.

Hoàng Hải lấy một ví dụ:

– Khi có một vụ việc xảy ra, cơ quan ngôn luận báo chí sẽ vào cuộc, lúc này các Thiên Tử trần gian đã biết việc, sẽ có kế sách giữ cho nhân sinh được vuông tròn. Nhân sinh nên bình tĩnh nhẫn nại để đợi các Thiên Tử giải quyết sự việc, giữ cho nhân sinh được cuộc sống an lành.
– Nhân sinh không nên nghe theo những lời dụ dỗ của các thế lực thù địch làm những việc sai trái, lộng ngôn, bị xúi giục kích động; các thế lực thù địch sẽ lợi dụng biểu tình để gây bạo động.
– Khi có một cuộc biểu tình xảy ra, các nhân sự hành pháp sẽ được điều động để giữ yên an cho nhân sinh. Đất nước lại phải chi phí một khoản ngân sách việc đó sẽ làm suy yếu kinh tế của đất nước.
– Khi biểu tình ở bên ngoài, các thế lực thù địch sẽ lợi dụng thời cơ để quay phim, chụp ảnh đăng lên mạng với những lời lẽ kích động gây chia rẽ, làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa các dân tộc trong nước cũng như quan hệ của quốc gia đối với quốc tế, ảnh hưởng đến vị thế của đất nước Việt Nam.
– Nhân sinh nên nhớ nghiệp là do mình gây nên. Những việc mình làm, bảo người khác làm hay thấy người khác làm vui lòng ùa theo sẽ tạo nên nghiệp. Khi đã gây nên nghiệp đều phải trả nghiệp. Phật Thánh có lòng từ bi hỷ sả coi sinh mạng của nhân sinh là quý không bắt nhân sinh phạm lỗi phải đền mạng; nhưng quân pháp vẫn phải thi hành án lệnh. Trên trần gian tất cả tội lỗi và nghiệp do các nhân sinh gây nên đều trừ vào cung lộc của nhân sinh, gặp vận hạn liên miên, gia đình ly tán, sống không bằng chết. Khi hết mệnh về âm lúc này mới là lúc chính thức bị phạt. Các nhân sinh sẽ phải thụ hình trong ngục không có ngày ra, không bao giờ được siêu thoát (đối với tội theo tà đạo phá hoại Quốc thái dân an, phản bội lại Đạo Phật, Đạo Thánh).

Phật Thánh chỉ truyền giúp cho Quốc thái dân an, xây dựng phát triển đạo Mẫu.

Hoàng Hải sẽ trích một số chỉ truyền của Phật Thánh giúp cho nhân sinh hiểu biết về Tâm Linh, giảm tối đa các canh Đàn Lễ bái do người trần bày ra làm hao tổn về kinh tế, làm ảnh hưởng đến Đạo Phật, Đạo Thánh.

Hoàng Hải lấy một ví dụ để giúp các nhân sinh hiểu được về Hầu cha mẹ của Đạo mẫu Việt Nam.

– Nhân sinh thực sự có duyên với đạo mẫu, nhất tâm bắc ghế Hầu cha mẹ để được hưởng hồng ân của Phật Thánh khi hành lễ trở thành thanh đồng gồm:
Mở phủ.
Tạ bách nhật.
Tạ tam niên.
Tạ thập nhị niên.

Sau khi Tạ tam niên cha mẹ đã chứng tâm cho đồng, các đồng nhất tâm tu tâm, tu tính, tu khẩu để được hưởng hồng ân Phật Thánh ban phước lành. Đủ 12 niên tạ đàn Cha Mẹ chứng tâm cho các đồng thành đồng khôn bóng ngoan. So với trần gian bấy giờ các thầy bày ra lễ một niên hai vấn mỗi vấn phải ít nhất năm mươi triệu. Trong mười hai niên thêm hai mươi vấn hàu số tiền phải chi ra khoảng một tỷ đồng. Với số tiền đó ko phải là một tài sản nhỏ của mỗi nhân sinh để duy trì cuộc sống cho gia đình mình. Đồng Hầu Cha Mẹ, song nhất tâm tu. Tu tâm, tu tính, tu khẩu sẽ được phúc lộc hàng ngày.

– Còn các Thanh đồng khác, hầu hết vấn này đến vấn khác, trong lúc Hầu cha mẹ thì phạm phép, Hầu xong không tu được tâm, tính, khẩu chưa Hầu xong đã bị phạt trừ vào cung lộc. Cha Mẹ chứng tâm không chứng lễ là thế. Nhân sinh hãy tìm hiểu kĩ trước khi khai phủ xuất thủ trình đồng. Phải biết về Đạo Phật, Đạo Thánh không nên mê muội nghe theo một số người lợi dụng Tâm Linh làm ảnh hưởng đến Đạo Mẫu Việt Nam, không nên lộng ngôn nói xấu, chê bai Đạo Mẫu tạo nên khẩu nghiệp cho chính mình. Đồng Thầy làm sai cũng phải chịu nghiệp do mình tạo nên một thời gian ngắn sẽ mất lộc, gia đình ly tán. Phật Thánh chỉ truyền trong tâm linh quân pháp bất vị thân. Thiên tử có tội cũng phải chịu tội như người trần.

Xin hoan hỷ, Adida phật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *