Ấn trấn vong, những điều cần làm để ấn đủ uy lực

dao_mau_viet_nam

Mỗi lần làm được một ấn (vì nội lực của nhân sinh yếu)
Đọc kinh trong 100 ngày, chú đại bi “ít nhất mỗi ngày 1 biến” càng nhiều càng tốt.

Ngày lẻ đọc kinh Vua cha, ngày chẵn đọc kinh Mẫu. Vì nhân sinh không có điều kiện tụng kinh như các thầy, khi đọc kinh 2 tay dâng ấn để áp vào cuốn kinh.

Trong 100 ngày, tuyệt đối kiêng kỵ sát sinh, không ăn trứng cá. Vào các ngày 1,15,6,18,23 an chay thì uy lực của Ấn càng mạnh ” ăn chay tăng pháp” không được ăn gian nói dối và làm việc xấu.

Với những người đang có vong trong người thì phải tiễn vong ra khỏi người trước khi đeo ấn.

Cách trừ vong

Tất cả các vong đang ngự trong người đa phần là vong hiền, vì huyệt luân xa tử mở nên họ dễ ra vào. Nhân sinh sắm lễ gồm mâm ngũ quả, hoa tươi tiền vàng vào giờ Thìn 7h – 9h đến Đền hoặc Chùa gần nhất xuất tâm lễ phật Thánh:

Xin cho vong về Đạo Phật Đạo Thánh để tu hành chánh đạo. Mua 1 hình nhân, 50 lễ tiền vàng hoá là vong sẽ đi. Vì đây là quyền phép, khi hoá xong các vị Hộ pháp sẽ thi hành Pháp sự. Ba ngày sau mang quả cau là trầu đến đền, chùa xin tạ ơn Phật Thánh “lúc này bắt buộc vong phải âm dương cách biệt” sau đấy đeo ấn vào. Trần gian các thầy làm vong xong không trấn nên huyệt luân xa tử vẫn mở vong khác lại vào. nhân sinh lại nói xấu đến các thầy vừa ảnh hưởng Đạo mẫu, vừa tạo khẩu nghiệp cho nhân sinh.

Đối với những nhân sinh Âm âm Dương dương quá, đây là khí âm thịnh, khí dương suy, hằng ngày từ 7h đến 13h nhân sinh cố gắng gắng để ánh nắng soi thẳng vào người khoảng 15 đến 30 phút để hấp thụ dương khí.

Tránh vào những nơi có âm khí: Đám ma, bãi tha ma, đi ăn giỗ. Tuyệt đối không cho vong ngự vào mình kể cả gia tiên nhà mình.

Sau 100 ngày, nhân sinh (những người có khả năng nhìn sẽ thấy ấn phát quang 1m đủ để bảo vệ mình).

Tái bút: Khi rảnh HH sẽ dạy cho nhân sinh làm thuốc tránh bị cơ đồng.
Hoàng Hải chấp pháp.
Hoan hỉ Adidaphat