Những giá hầu Then

dao_mau_viet_nam

Khi các Then nhập môn thì hầu những giá sau:

 1. Chúa Then

 2. Ngài Thiên bồng Thiên ru

 3. Ngài Hoả Thang

 4. Tướng cá

 5. Cậu bản đền chúa Then (Trong Đạo Thẹn chỉ có duy nhất 1 cậu bản Đền chúa Then)

Hầu chầu “Nghi thức hầu chầu Đạo Then khác với Hầu chầu Đạo Mẫu. Hầu chầu chính là các Then ca múa hát để tạ ơn:

 • Đại đức vua cha Ngọc Hoàng
 • Phật bà
 • Chúa Then
 • Thiên Binh Thiên Tướng
 • Cộng đồng chúa Then

Sau Tam niên các Then được hầu:

 1. Vua cha Ngọc Hoàng (không tung khăn)

 2. Phật bà (không tung khăn)

 3. Chúa bà Then

 4. Hội đồng Thiên Binh Thiên tướng (Tuỳ người trợ duyên cho Then khi làm việc)

 5. Cậu bản đền chúa Then

 6. Hầu chầu

  Vì có nhiều nét gần giống với Đạo Mẫu.  Hoàng Hải xin có lời với các Then khi loan giá ngự đồng chúa Then:

  1. Không hầu chung vào Đàn tứ phủ

  2. Không nên hầu đền to phủ lớn của Đạo Mẫu

  3. Chỉ hầu tại bản Đền riêng của tam phủ (Đạo Then) để xin linh ứng cung chúa Then

  4. Tránh người trần quay phim chụp ảnh đưa lên mạng để hiểu sai về Đạo Mẫu

  Đối với bách gia trăm họ, nếu muốn tìm hiểu về các đạo giáo nên tìm hiểu kỹ, đừng vì thiếu hiểu biết mà phát ngôn sai lầm về các đạo giáo.

  Đừng tự mình tạo nên khẩu nghiệp cho chính mình.

  Xin hoan hỉ A Di Đà Phật