Tứ Phủ Thánh Cậu

Là các vị Thánh với hình tượng nam niên thơ ấu, tinh nghịch, thường phù hộ cho bách gia bác nhân, nhất là các em nhỏ. Sự tích các Cậu thường theo môtip “Các hoàng tử thiên cung” theo lệnh Ngọc Hoàng giáng hạ hộ dân, dẹp giặc, dạy dân nghề nghiệp… và về trời vào tuổi niên thiếu. Tứ Phủ Thánh Cậu gồm thập nhị vị (mười hai Thánh Cậu). Mười hai là con số tượng trưng bao quát: Thông thường người ta thường hầu các Cậu đại diện:

Cậu Hoàng Cả (sắc phục màu đỏ)
Cậu Hoàng Đôi (sắc phục màu xanh)
Cậu Hoàng Bơ (sắc phục màu trắng)
Cậu Hoàng Tư Long thành (sắc phục màu vàng)
Cậu Bé Bản Đền (sắc phục màu xanh)

Giá cậu bé là một “giá đồng mở”. Người ta quan niệm mỗi bản đền đều có một cậu bé coi giữ gọi là cậu bé bản đền, trong đó thường hay ngự đồng như: Cậu Bé Đồi Ngang, Cậu Bé Phủ Giày, Cậu Bé Sòng vv. Trang phục các giá Cậu thường là áo cánh (màu áo đã nói ở trên) đầu vấn khăn đầu rìu, chân quấn xà cạp đi giày thêu, hài thêu. Diễn xướng trong giá Cậu thường là múa hèo, múa gậy, bắn cung, hoặc múa lân vv. Giá Cậu Bơ Thoải còn có múa chèo đò, giăng lưới bắt cá…